Forskning i praktiken

Genexpressionsanalys för att avgöra vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandling mot lymfkörtlarna i armhålan och kring nyckelbenet: T-REX studien

Sara Alkner

T-REX studien använder den senaste teknologin för att hitta bröstcancerpatienter med låg återfallsrisk, till vilka strålbehandling efter kirurgi kan avstås/reduceras. Därigenom minskar risken för strålbiverkningar, som arm/skulderproblem och en ökad risk för hjärtsjukdom och lungcancer.

Vid bröstcancerkirurgi genomförs oftast en sentinel-node-biopsi, där man opererar ut en/flera”portvaktslymfkörtlar” för att se om tumören spridit celler till armhålan. Om den har det ges i dag strålbehandling mot kvarvarande lymfkörtlar i armhålan samt kring nyckelben/bröstben. Äldre studier har visat en viss vinst av detta, men med dagens förbättrade läkemedelsbehandling är det tveksamt om denna strålning fortfarande behövs.

Dessutom ger analys av tumörens genuttryck idag ny möjlighet att avgöra prognos. I T-REX studien används detta för att individualisera strålbehandlingen efter återfallsrisk. Patienter med tumörspridning till 1-2 portvaktskörtlar i armhålan kan ingå. Efter kirurgi slumpas deltagarna till att antingen få strålbehandling enligt dagens rutin (mot bröst/bröstkorgsvägg och närliggande lymfkörtlar) eller strålbehandling mot lymfkörtlarna enbart om genprofilen ARTIC visar en högre återfallsrisk.

Studien planerar inkludera 1800 patienter i Sverige, Norge och Finland. Målet är en individualiserad behandling, med samma goda resultat som idag men mindre biverkningar.


Sara Alkner, docent och överläkare i Onkologi vid Skånes Universitetssjukhus.

Möt fler forskare

Östrogenreceptorns roll i bröstcancer

Helena Persson

Styra strålbehandling genom mätning av syrgasnivåer

Gabriel Adrian

Fetma, viktförändringar och cancerrisk i den svenska ODDS studien

Tanja Stocks

Prostatacancer

Joanna Strand

Blåscancer

Gottfrid Sjödahl