Forskning i praktiken

Östrogenreceptorns roll i bröstcancer är välkänd kliniskt men biologiskt mycket mer komplex

Helena Persson

Könshormonet östrogen verkar i kroppens celler genom att aktivera ett protein som kallas östrogenreceptor alfa.

Östrogenreceptorn styr sedan cellernas funktion vilket tumörceller kan utnyttja för att bland annat växa snabbare. Hos cirka 3 av 4 kvinnor med bröstcancer har tumörerna därför stora mängder av östrogenreceptorn. Detta utnyttjas sedan länge kliniskt och läkemedel som blockerar östrogenreceptorn eller minskar produktionen av östrogen används framgångsrikt i behandlingen av bröstcancer.

I vår forskning vill vi visa att östrogenreceptorn inte bara är ett enda protein, utan finns i flera olika former som uttrycks samtidigt men i varierande mängder hos olika patienter. Vi kartlägger vilka olika former av östrogenreceptorn som finns, hur de varierar mellan grupper av tumörer med olika kliniska kännetecken och de olika formernas funktion. Vissa liknar funktionellt den mest kända varianten av proteinet medan en del andra saknar aktivitet eller hämmar den vanliga östrogenreceptorn. Några av de nya former vi studerar påverkas inte av läkemedel riktade mot östrogenreceptorn och skulle därför kunna vara inblandade i behandlingsresistens.

Vi hoppas att vår forskning kan leda till förbättrade metoder för prognos och behandlingsval för den enskilda bröstcancerpatienten och också nya läkemedel riktade mot de alternativa formerna av östrogenreceptorn.


Helena Persson, biträdande universitetslektor, forskargruppschef inom Funktionell bröstcancergenomik, Lunds universitet.

Möt fler forskare

Forskningsinfrastruktur inom encells-biologi för cancerforskning

Johan Malmström

Behandlingsresistens hos patienter med mantelcellslymfom

Sara Ek

Prognostiska profiler för att förutsäga lokalt återfall hos bröstcancerpatienter.

Emma Niméus

Fotoakustisk avbildning: ett nytt non-invasivt diagnostiskt hjälpmedel vid malignt melanom.

Malin Malmsjö

Isolering av cirkulerande tumörceller i lokalt återkommande bröstcancer

Thomas Laurell

Genexpressionsanalys för att avgöra vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandling

Sara Alkner

Styra strålbehandling genom mätning av syrgasnivåer

Gabriel Adrian

Fetma, viktförändringar och cancerrisk i den svenska ODDS studien

Tanja Stocks

Prostatacancer

Joanna Strand