Här kan du ge ett bidrag

För att kunna bidra till utforskning och bekämpning av cancersjukdomar är Fru Berta Kamprads stiftelse beroende av gåvor och bidrag från företag, organisationer och allmänhet. Genom mycket låga administrativa omkostnader, mindre än en procent av intäkterna, ser stiftelsen till att huvuddelen av bidragen går till att stödja modern cancerforskning.

Stiftelsen innehar 90-konto och som innebär att stiftelsens verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Genom att använda gåvoformuläret kan du lämna ett valfritt bidrag eller registrera en minnesgåva som är kopplad till en begravning. Som bekräftelse kan du som gåvogivare välja att skicka ett gåvobrev till begravningsbyrån eller valfri mottagare.

Varmt tack för att du stödjer cancerforskningen.

Vi tar även tacksamt emot gåvor via:

Bankgiro: 900-7030
Plusgiro: 900703-0
Swish nr: 123 900 70 30

90 konto – Svensk insamlingskontroll

Bank: Handelsbanken
BIC/IBAN: HANDSESS / SE65 6000 0000 0002 8072 3482
Kontohavare: Fru Berta Kamprads stiftelse