Om stiftelsen

I början av 1950-talet diagnostiserades Ingvar Kamprads mor med cancer. I samband med detta startade Ingvar Fru Berta Kamprads fond för kräftsjukdomars bekämpande. Berta Kamprads behandling hjälpte inte och 1956 gick hon bort i sjukdomen, 53 år gammal.

Efter sin mors död fortsatte Ingvar att samla in pengar till cancerforskning genom fonden han startat i hennes namn. När IKEA ställde ut på mässor gick hela entréavgiften till fonden och Ingvar skrev också om fonden i IKEA-katalogen.

I mitten av 1980-talet bestämde sig Ingvar för att utöka sitt engagemang inom cancerforskningen och bildade 1986 en stiftelse med namnet Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar (Fru Berta Kamprads stiftelse). Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning som bedrivs vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Region Skåne samt vid avdelningen för onkologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Genom framförallt privata bidrag som lämnats till stiftelsen från Ingvar Kamprad har stiftelsens kapital vuxit. Privatpersoner med kopplingar till IKEA organisationen och Älmhults kommun har också lämnat årliga gåvor till stiftelsen. Sammantaget uppgår stiftelsens kapital vid utgången av 2022 till 221 miljoner kronor.

Stiftelsen innehar 90-konto som innebär att stiftelsens verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Stiftelsen har en placeringspolicy som bygger på att kapitalet skall förvaltas på ett betryggande sätt. Det innebär att investeringarna skall fördelas på ett antal olika tillgångsslag såsom aktier, räntebärande värdepapper och andra tillgångar med låg risk. Främst görs investeringar i Norden och företrädesvis Sverige. Placeringar får inte göras i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom tobaks- och vapenindustrin.

I enlighet med Ingvar Kamprads anda är det hög prioritet att stiftelsens omkostnader är så låga som möjligt. Kostnaderna i förhållande till stiftelsens intäkter uppgår till mindre än en procent, vilket betytt att huvuddelen av erhållna bidrag och gåvor har kunnat användas till att stödja cancerforskningen.

Som erkännande för sitt stora engagemang och stöd till cancerforskning tilldelades Ingvar Kamprad medicinska fakultetens förtjänstmedalj 1961 och blev 2010 utsedd till medicine hedersdoktor vid Lunds universitet.

Laboratoriet vid Onkologiska kliniken i Lund.

Kampradhuset vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Styrelse

Anders Forkman
Styrelseordförande
Advokat, Advokatfirman Vinge
Christer Johnsson
Ledamot
F.d. VD, IKEA AB
Mats Jerkeman
Ledamot
Professor Klinisk Onkologi, Lunds universitet
Patrik Lorentzon
Suppleant
Business Developer, IKEA Supply Services (Sweden) AB
Bo Baldertorp
Suppleant
Professor Experimentell Onkologi, Lunds universitet
Fredrik Lagerbielke
Suppleant
Director, Interogo Foundation