Fru Berta
Kamprads stiftelse

för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

Om stiftelsen

I början av 1950-talet diagnostiserades Ingvar Kamprads mor med cancer. I samband med detta startade Ingvar Fru Berta Kamprads fond för kräftsjukdomars bekämpande. Behandlingen som Berta Kamprad fick hjälpte inte och 1956 gick hon bort i sjukdomen, 53 år gammal. Efter sin mors död fortsatte Ingvar att samla in pengar till cancerforskning och 1986 bildade han Fru Berta Kamprads stiftelse med ändamålet att stödja utforskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning som bedrivs vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Läs mer om stiftelsens uppdrag och stadgar

Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Prostatacancer: Antikroppsbaserad teknik

Behandling av prostatacancer med radioaktivt märkta antikroppar.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som 
har nytta av immunologisk behandling.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Gåvor & bidrag

Du kan bidra till cancerforskningen genom att ge en gåva till Fru Berta Kamprads stiftelse. Sedan starten har stiftelsen delat ut 466,5 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Ge en gåva

Ansök om forskningsmedel

Stiftelsens ändamål är att stödja utforskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Ansökningsperioden för 2022 är stängd
Ansökningsformulär

Formuläret öppnas i ett nytt fönster