Fru Berta
Kamprads stiftelse

för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

Om stiftelsen

I början av 1950-talet diagnostiserades Ingvar Kamprads mor med cancer. I samband med detta startade Ingvar Fru Berta Kamprads fond för kräftsjukdomars bekämpande. Behandlingen som Berta Kamprad fick hjälpte inte och 1956 gick hon bort i sjukdomen, 53 år gammal. Efter sin mors död fortsatte Ingvar att samla in pengar till cancerforskning och 1986 bildade han Fru Berta Kamprads stiftelse med ändamålet att stödja utforskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning som bedrivs vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Läs mer om stiftelsens uppdrag och stadgar

Aktuella forskningsprojekt

Nya biomarkörprofiler för bröstcancer

Studier av bröstcancer och utvecklingen av nya diagnostik- och övervakningstester för att uppnå förbättrad patientöverlevnad.

Blåscancer – UROSCAN-SEQ

Utvidgning av molekylär klassificering av blåscancer

Pankreascancer – behandling med cellgift

Varför vissa tumörer så snabbt blir motståndskraftiga mot behandling.

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Gåvor & bidrag

Du kan bidra till cancerforskningen genom att ge en gåva till Fru Berta Kamprads stiftelse. Sedan starten har stiftelsen delat ut 770,2 miljoner kronor till olika forskningsprojekt.

Ge en gåva

Ansök om forskningsmedel

Stiftelsens ändamål är att stödja utforskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Ansökningsperioden för 2024 är stängd.
Ansökningsformulär

Formuläret öppnas i ett nytt fönster