Kontaktuppgifter

Allmänt

Email:
Telefon: +46 (0)76 619 04 99

Gåvor/Betalningar

Pontus Rydén
Email:
Telefon: +46 (0)76 619 04 99

Ansökningar forskningsanslag

Susanne André
Email:
Telefon: +46 (0)46 17 75 01
Mobil: +46 (0)72 595 11 99

Adress

Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar
Box 700
343 81 Älmhult

Konton för gåvor och bidrag

Bankgiro: 900-7030
Plusgiro: 900703-0
Swish nr: 123 900 70 30

90 konto – Svensk insamlingskontroll

Bank: Handelsbanken
BIC/IBAN: HANDSESS / SE65 6000 0000 0002 8072 3482
Kontohavare: Fru Berta Kamprads stiftelse