Forskning i praktiken

Blåscancer

Gottfrid Sjödahl

Cancer i urinblåsan anses vara endast en cancertyp, men nya rön visar att denna diagnos innefattar flera genetiskt och biologiskt skilda typer av cancer. Dessa sjukdomstyper är välbeskrivna, men vi vet inte om varje cancer domineras av en typ eller om variation kan förekomma inom en tumör. Om sådan variation finns vill vi förstå ifall den orsakas av olika genetiska mutationer.

Vår forskning är en djupdykning i tumörens inre. För att skapa en karta över hur sjukdomstyper och mutationer skiljer sig inom en cancer studerar vi tvärsnitt av vävnadsprov, delar tumörer i bitar som studeras var för sig, och studerar tillväxtkanten, där cancern bryter ny mark. Metastaser, cancerns spridning i kroppen, specialstuderar vi för att testa om sjukdomstyper attraheras till olika organ.

Stora framsteg har gjorts kring hur blåscancer uppstår och hur de celler som orsakar sjukdomen fungerar. En utmaning är att de omkring 3000 patienter som drabbas årligen i Sverige ska få nytta av denna kunskap. För det måste forskning omsättas i klinisk nytta, vilket kräver långsiktigt systematiskt arbete. Vi tror att kombinationen av sjukdomstyper och variation inom tumörer kan fungera som nycklar som påskyndar processen och i förlängningen bidrar till en mera individanpassad behandling för patienter med blåscancer.


Gottfrid Sjödahl, Med Dr, Bitr forskare vid Sektionen för Onkologi, Lunds universitet

Möt fler forskare

Genexpressionsanalys för att avgöra vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandling

Sara Alkner

Östrogenreceptorns roll i bröstcancer

Helena Persson

Styra strålbehandling genom mätning av syrgasnivåer

Gabriel Adrian

Fetma, viktförändringar och cancerrisk i den svenska ODDS studien

Tanja Stocks

Prostatacancer

Joanna Strand