Forskning i praktiken

Fetma, viktförändringar och cancerrisk i den svenska ODDS studien

Tanja Stocks

Fetma ökar risken för vissa vanliga cancerformer, men mindre är känt om sambanden med mindre vanliga cancerformer och för andra mått av fetma än ett enstaka mått av kroppsmasseindex (BMI, kg/m2), vilket är ett generellt mått av kroppsvikt i förhållande till längd.

Vår forskningsgrupp samlar nu in information på miljontals män och kvinnor i åldern 16-80 år i Sverige med kroppsstorlek uppmätt under 1960-talet och senare, länkade till våra högkvalitativa nationella register, för att studera sambanden mellan olika mått av fetma och cancerrisk. Vårt mål är att studera 1) BMI och viktförändringar, 2) BMI och kardiometabola sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes) tillsammans, och 3) midjemått, ensamt och tillsammans med BMI och kardiometabola sjukdomar, i samband med risk för vanliga och ovanliga cancerformer.

Vår ansats och mobilisering av nationella data i stor skala kommer att resultera i robust kunskap om fetma och vanliga cancerformer, och nydanande kunskap i samband med ovanliga cancerformer. Vi kommer att identifiera kritiska åldersperioder av viktförändringar, och bättre förstå samspelet mellan fetma och kardiometabola sjukdomar, för framtida risk att utveckla cancer. I förlängningen kommer resultaten att bidra med viktigt kunskap för mer riktade preventiva insatser för specifika grupper och cancersjukdomar.


Tanja Stocks, Docent, Sektionen för Onkologi, Lunds universitet

Möt fler forskare

Genexpressionsanalys för att avgöra vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandling

Sara Alkner

Östrogenreceptorns roll i bröstcancer

Helena Persson

Styra strålbehandling genom mätning av syrgasnivåer

Gabriel Adrian

Prostatacancer

Joanna Strand

Blåscancer

Gottfrid Sjödahl