Forskning i praktiken

Prostatacancer (PCa)

Joanna Strand

Prostatacancer (PCa) är den vanligaste cancerformen för män i Sverige. I vår forskargrupp inriktar vi oss mot prostataspecifikt antigen (PSA) som utsöndras från prostatakörteln. Med hjälp av PSA i blodet monitorerar man idag prostatacancer, men metoden har låg specificitet och för spridd prostatacancer är denna metod mycket opålitlig.

Prognosen är idag god för patienter med icke spridd prostatacancer. För de med spridd prostatacancer är prognosen sämre. Initialt behandlas patienter med hormonbehandling. Tyvärr blir cancerceller inte allt för sällan motståndskraftiga mot denna form av behandling och någon effektiv behandling för spridd prostatacancer finns inte. Det samma gäller bilddiagnostik, där det idag inte finns någon bra metod för att hitta metastaser.

I Lund har vi utvecklat en antikropp som binder till PSA på cancerceller. Tidigare prekliniska studier har visat att genom att fästa en radioaktiv isotop till antikroppen kan man med hjälp av PET (positron emission tomografi) lokaliserar PCa med hög specificitet.

Målet med projektet är att genom olika märkningsmetoder kunna förbättra ansamling i tumören samt minska upptaget i friskvävnad vilket kan leda till att fler tumörer kan hittas. Syftet med projektet är även att märka antikroppen med en radioaktiv isotop som kan användas för behandling. Resultat från denna studie kommer att ge möjlighet till terapi i en patientgrupp där överlevnaden är mycket låg.


Joanna Strand, Med Dr, Forskare vid Sektionen för Onkologi, Lunds universitet och ST-Läkare i Onkologi, Skånes Universitetssjukhus

Möt fler forskare

Genexpressionsanalys för att avgöra vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandling

Sara Alkner

Östrogenreceptorns roll i bröstcancer

Helena Persson

Styra strålbehandling genom mätning av syrgasnivåer

Gabriel Adrian

Fetma, viktförändringar och cancerrisk i den svenska ODDS studien

Tanja Stocks

Blåscancer

Gottfrid Sjödahl