Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Tack vare tidigare stöd från Fru Berta Kamprads stiftelse har ett flertal forskargrupper gjort många viktiga insatser baserade på avancerad avbildning av cancerceller och tumörvävnad i olika forskningsprojekt med hjälp av högteknologisk mikroskopiutrustning.

Det rör sig om grundläggande cancerforskning utnyttjande innovativa avbildningsstudier på såväl cellulär som subcellulär nivå i realtid av olika cellbiologiska funktioner och förlopp. Specifikt strävar man bl.a. efter att hitta nya mål och strategier för RNA- och antikroppsbaserad terapi samt nya modaliteter för strålbehandling och behandlingar riktade mot själva metastaseringsprocessen.

Genom ett nyligen erhållet större stöd från Fru Berta Kamprads Stiftelse ges möjlighet att inrätta nästa generations superupplösningsavbildningsanläggning för cancerforskning vid onkologiska klinikens forskningsavdelning i Lund, med placering i Kampradhuset, innebärande en infrastruktur för att utföra studier i den absoluta internationella frontlinjen inom ett mycket konkurrenskraftigt och teknologidrivet forskningsområde. Allt från celler till intakta tumörvävnader, organoider och organotypiska odlingar är härmed möjligt att forska på. Utrustningen kommer att uppfylla ett viktigt, otillfredsställt metodiskt behov under många år framöver.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Nya biomarkörprofiler för bröstcancer

Studier av bröstcancer och utvecklingen av nya diagnostik- och övervakningstester för att uppnå förbättrad patientöverlevnad.

Blåscancer – UROSCAN-SEQ

Utvidgning av molekylär klassificering av blåscancer

Pankreascancer – behandling med cellgift

Varför vissa tumörer så snabbt blir motståndskraftiga mot behandling.

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.