Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

I detta fleråriga projekt utreds betydelsen av förekomst av immunförsvarsceller i tumören för att förutsäga svar på behandling hos patienter med diagnosen bröstcancer. En väsentlig del av projektet innebär kartläggning av tumörinfiltrerande lymfocyters (TIL) betydelse för bröstcancern. Lymfocyter utgör en viktig del av immunförsvaret, och man kommer i detta projekt att kartlägga förekomst av undergrupper av lymfocyter, och med nya tekniker sortera ut dessa för avancerade analyser av DNA och RNA. Längre fram i projektet planeras för maskininlärning för att med hjälp av alla mätdata kunna få fram ett mer optimalt prognostiskt index. Slutmålet med projektet är att få fram ett instrument för identifiering av de patienter som har nytta av immunologisk behandling. På sikt kan detta projekt också leda till nya mål för framtida behandlingar.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Nya biomarkörprofiler för bröstcancer

Studier av bröstcancer och utvecklingen av nya diagnostik- och övervakningstester för att uppnå förbättrad patientöverlevnad.

Blåscancer – UROSCAN-SEQ

Utvidgning av molekylär klassificering av blåscancer

Pankreascancer – behandling med cellgift

Varför vissa tumörer så snabbt blir motståndskraftiga mot behandling.

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.