Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

I detta fleråriga projekt utreds betydelsen av förekomst av immunförsvarsceller i tumören för att förutsäga svar på behandling hos patienter med diagnosen bröstcancer. En väsentlig del av projektet innebär kartläggning av tumörinfiltrerande lymfocyters (TIL) betydelse för bröstcancern. Lymfocyter utgör en viktig del av immunförsvaret, och man kommer i detta projekt att kartlägga förekomst av undergrupper av lymfocyter, och med nya tekniker sortera ut dessa för avancerade analyser av DNA och RNA. Längre fram i projektet planeras för maskininlärning för att med hjälp av alla mätdata kunna få fram ett mer optimalt prognostiskt index. Slutmålet med projektet är att få fram ett instrument för identifiering av de patienter som har nytta av immunologisk behandling. På sikt kan detta projekt också leda till nya mål för framtida behandlingar.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Prostatacancer: Antikroppsbaserad teknik

Behandling av prostatacancer med radioaktivt märkta antikroppar.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.