Nya biomarkörprofiler för bröstcancer

Det finns ett akut behov av förbättrade biomarkörer för att välja bäst behandling samt övervaka hur patienten svarar. Genomiska analyser som analys av alla gener som uttrycks i brösttumörer, och mätning av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), är avancerade metoder som kan bidra till att lösa dessa problem. Genom det svenska SCAN-B-projektet har vi tidigare bidragit vid införandet av nya tester i den kliniska rutinen för patienter i Skåne. Vi har också visat att ctDNA kan upptäcka återfall av bröstcancer upp till 3 år före symtom. För att fortsätta att förverkliga nya kliniska verktyg behövs ytterligare forskning om bröstcancergenomik och ctDNA.

Vi studerar bröstcancer och utvecklingen av nya diagnostik- och övervakningstester för att bättre anpassa behandlingen och uppnå förbättrad patientöverlevnad. Detta innebär att mäta biomarkörer i patienttumörer och i patientblodprover med hjälp av avancerade genomiska metoder, och matcha dessa miljontals datapunkter med information om hur patienterna svarade på behandling med artificiell intelligens (AI) maskininlärning. På ett sådant sätt kan kraftfulla mönster av biomarkörer som bäst förutsäger respons på behandling och bäst identifierar förändringar i mängden cancer i kroppen identifieras.

De primära målen för detta projekt är att upptäcka nya biomarkörprofiler för bröstcancer, med hjälp av den pågående SCAN-B-studien. De miljontals biomarkördatapunkterna kommer att analyseras för att identifiera de mest prediktiva mönstren. För de mest lovande biomarkörmönstren kommer nya tester att utvecklas och valideras för möjlig implementering i kliniken (en fortsättning på våra tidigare framgångar inom SCAN-B). Slutligen kommer vi att fortsätta våra studier av cirkulerande tumör-DNA för att utveckla bättre sätt att övervaka hur en patient svarar på behandling så att patienter kan få de mest optimala behandlingarna så snart som möjligt.

 


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Blåscancer – UROSCAN-SEQ

Utvidgning av molekylär klassificering av blåscancer

Pankreascancer – behandling med cellgift

Varför vissa tumörer så snabbt blir motståndskraftiga mot behandling.

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.