Prostatacancer

Spridd prostatacancer kan inte botas idag. I hela världen diagnostiseras cirka en miljon män med prostatacancer och mer än 300 000 dör av sjukdomen årligen. Moderna behandlingar har bara gett några månaders längre överlevnad. Således finns det ett akut behov av nya behandlingsregimer som gör det möjligt att behandla prostatacancer som har metastaserat och både förlänga överlevnad och ge bot för sjukdomen.

Lund-gruppen har utvecklat två nya antikroppar specifikt riktade mot prostatacancerceller. De är kopplade till radioaktiva atomer som genom lokal bestrålning effektivt kan döda cancercellerna. Eftersom antikropparna endast specifikt riktar sig mot cancercellerna och inte friska vävnader finns förutsättningar för låga biverkningar. I prekliniska studier (publicerade i högt rankade medicinska tidskrifter) har hypotesen utvärderats med framgångsrika resultat. De uppmuntrande resultaten kommer snart att testas hos patienter med spridd prostatacancer.

Eftersom studien är mycket personkrävande och utvärderingsmetoderna är högteknologiska har det inte varit möjligt att få dessa utmärkta resultat utan generöst stöd från Fru Berta Kamprads stiftelse.


Prostatacancerbehandling med två nya målsökande radioaktiva antikroppar.

Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.