Bröstcancer

Ett av de större Fru Berta Kamprads stiftelse-finansierade projekten utgör ”SCAN-B” (Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer). Detta projekts långsiktiga mål är att med förfinad tumördiagnostik förbättra omhändertagandet av bröstcancerpatienter i framtiden genom utveckling av nya instrument, med ”next generation seguencing (NGS)”, för en mer detaljerad diagnostik, prognostik och förutsägelse för rätt behandling.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Nya biomarkörprofiler för bröstcancer

Studier av bröstcancer och utvecklingen av nya diagnostik- och övervakningstester för att uppnå förbättrad patientöverlevnad.

Blåscancer – UROSCAN-SEQ

Utvidgning av molekylär klassificering av blåscancer

Pankreascancer – behandling med cellgift

Varför vissa tumörer så snabbt blir motståndskraftiga mot behandling.

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.