Bröstcancer

Ett av de större Fru Berta Kamprads stiftelse-finansierade projekten utgör ”SCAN-B” (Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer). Detta projekts långsiktiga mål är att med förfinad tumördiagnostik förbättra omhändertagandet av bröstcancerpatienter i framtiden genom utveckling av nya instrument, med ”next generation seguencing (NGS)”, för en mer detaljerad diagnostik, prognostik och förutsägelse för rätt behandling.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Prostatacancer: Antikroppsbaserad teknik

Behandling av prostatacancer med radioaktivt märkta antikroppar.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som 
har nytta av immunologisk behandling.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.