Lungcancer

Lungcancer tillhör de vanligaste grupperna av cancer, och är fortfarande en sjukdom förknippad med hög dödlighet. Positivt är att man under de senare åren kunnat identifiera undergrupper, med specifika molekylära avvikelser, som också kan behandlas med specifika läkemedel som hämmar signalvägar i tumören. Lungcancer är därför ett gott exempel på s k precisionsmedicin, där behandlingen individualiseras för varje patient. Stiftelsen har under flera år stött lungcancerforskningen i Lund, och kommer att för 2021-2024 ge ett stort anslag till Maria Planck med medarbetare, ett projekt som fokuserar på lungcancer hos individer som inte varit rökare, och en klinisk prövning med precisionsbehandling för denna patientgrupp.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Nya biomarkörprofiler för bröstcancer

Studier av bröstcancer och utvecklingen av nya diagnostik- och övervakningstester för att uppnå förbättrad patientöverlevnad.

Blåscancer – UROSCAN-SEQ

Utvidgning av molekylär klassificering av blåscancer

Pankreascancer – behandling med cellgift

Varför vissa tumörer så snabbt blir motståndskraftiga mot behandling.

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.