Tertiära lymfoida strukturer formar antitumörimmunsvaret vid cancer

Cancer utgör en komplex sjukdom och tumörceller kommunicerar aktivt med både värdens immunsystem och de omgivande stromacellerna för att kontinuerligt växa.

Under det senaste decenniet har det blivit oerhört tydligt att målinriktning eller utnyttjande av immunsystemet är ett mycket genomförbart terapeutiskt alternativ. I synnerhet har återaktivering av tumörspecifika T-celler genom att blockera immunkontrollpunktsmolekyler öppnat en ny väg för behandling av cancerpatienter. Forskargruppen har tidigare publicerat i tidskriften NATURE, att immunologiska fabriker, så kallade tertiära lymfoida strukturer, är avgörande för att få T-celler att effektivt attackera tumörceller när patienten behandlas med immunkontroll-punktsblockad. Inducering av sådana immunologiska fabriker anses kunna öka antalet patienter avsevärt som drar nytta av blockad av immunkontrollpunkter.

En viktig målsättning med projektet är att identifiera sådana molekyler genom att biologiskt och immunologiskt förstå hur dessa tertiära lymfoida strukturer bildas och upprätthålls i tumörer.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Nya biomarkörprofiler för bröstcancer

Studier av bröstcancer och utvecklingen av nya diagnostik- och övervakningstester för att uppnå förbättrad patientöverlevnad.

Blåscancer – UROSCAN-SEQ

Utvidgning av molekylär klassificering av blåscancer

Pankreascancer – behandling med cellgift

Varför vissa tumörer så snabbt blir motståndskraftiga mot behandling.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.