Lymfom

Ett stort forskningsområde inom onkologin i Lund är klinisk forskning kring maligna lymfom, det vill säga de tumörer som utgår från immunsystemets celler. Det finns ca 70 olika typer av lymfom, där vissa är mycket stillsamma och inte kräver behandling, medan andra är ytterst aggressiva och snabbväxande tumörer.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Prostatacancer: Antikroppsbaserad teknik

Behandling av prostatacancer med radioaktivt märkta antikroppar.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som 
har nytta av immunologisk behandling.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.