Pankreascancer – behandling med cellgift

Cancer i bukspottkörteln, pankreascancer, är en ytterst elakartad cancerform. Kirurgisk behandling är endast möjlig i en knapp femtedel av fallen och femårsöverlevnaden understiger tio procent. Eftersom tumörerna är motståndskraftiga mot de flesta nya typer av cancerläkemedel behandlas merparten av patienterna enbart med vanliga cellgifter, med en marginell överlevnadsvinst.

Vår forskargrupp bedriver sedan några år en klinisk studie där patienter med pankreascancer som behandlas med cellgifter inbjuds att delta. Syftet med studien är att undersöka hur såväl tumör- som individrelaterade faktorer påverkas av behandlingen och varför vissa tumörer så snabbt blir motståndskraftiga mot behandling.  För detta ändamål analyserar vi DNA som avges från tumören, samt immunceller och olika proteiner i upprepade blodprover som tas före, under och efter avslutad cellgiftsbehandling.

Vi undersöker även tumörvävnad från riktade obduktioner, vilket ger oss en unik möjlighet att besvara viktiga frågeställningar om tumörsjukdomen hos den slående majoritet av patienter med pankreascancer som aldrig blir aktuella för operation. Vi kan därmed också jämföra tumörbiologiska egenskaper i sjukdomens slutskede med olika faktorer i tidigare tagna blod- och vävnadsprover.

Vår förhoppning är att dessa studier ska generera ny kunskap om hur sjukdomens inneboende behandlingsresistens kan bemästras och ge viktig vägledning i framtagandet av mer individanpassade och verkningsfulla behandlingar mot pankreascancer.


Aktuella forskningsprojekt 2020-2021

Nya biomarkörprofiler för bröstcancer

Studier av bröstcancer och utvecklingen av nya diagnostik- och övervakningstester för att uppnå förbättrad patientöverlevnad.

Blåscancer – UROSCAN-SEQ

Utvidgning av molekylär klassificering av blåscancer

Tertiära lymfoida strukturer – immunologiska fabriker och T-celler

Rollen av tertiära lymfoida strukturer som formar antitumörimmunsvaret vid cancer.

Avancerad bildbehandlingsinfrastruktur för cancerforskning

Superupplöst avbildning av cancerceller och tumörvävnad.

Lungcancer – klinisk prövning med precisionsbehandling

Precisionsmedicin där behandlingen individualiseras för varje patient.

Bröstcancer – tumörinfiltrerande lymfocyter

Identifiering av patienter som har nytta av immunologisk behandling.

Lymfom: Tumörer som utgår från immunförsvarets celler

Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska instrument.

Bröstcancer: Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer

Förfinad tumördiagnostik genom utveckling av nya instrument.

Malignt melanom: ONCO-SRM Cancer Moonshot

Kartläggning av metoder för att förutsäga metastaser.